โลโก้เว็บไซต์ U app กรุงไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

U app กรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านRMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิด RMUTL UApp ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัย และไม่พลาดทุกข่าวสาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา