โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา