โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ตุลาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย ล้อทองคำ หัวหน้าหลักสูตรประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ปล่อยหอย ปู ปลาพื้นถิ่น ลงสู่แม่น้ำห้วยหาด และคืนพืชสมุนไพรต้นกระชาย ม่าก้อ หวาย ต๋าว บริเวณป่าชุมชนห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย องค์การบริหารส่วนตำบลอวน สื่อมวลชนน่าน หนังสือพิมพ์นครน่าน กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด และชาวบ้านห้วยหาด-หลักลาย เมืองอวน ร่วมกิจกรรมด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา