โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 ธ.ค. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 ธ.ค. 2564
          วันที่ 23 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยสโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมพิธีไห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา