โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมพิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา