โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน นำคณะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ประจำจังหวัดน่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน โครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา