โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564
          วันที่ 24 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยสโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน จัดพิธีเปิดการแข่งขั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา