โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ในการประชุมครั้งนั้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และดำเนินการประชุมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากตัวแทนมทร. 9 แห่ง ได้แก่  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ WiL
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน(WiL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ(CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยทีมคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL) แล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2