โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-09-01

RMUTL-EVET HUB เปิดเวทีรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 31 สิงหาคม 2565  หน่วยวิจัยหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านวิศวศึกษาและอาชีวศึกษา (RMUTL Research and Development Hub for Engineering,Vocational and Training ) หรือRMUTL-EVET HUB ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (University-Industry Co-creation Platform) หรือ Hi-FI เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

           วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    จัดทำโดย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3