โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-07 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-07-07


โครงการวิจัย“แม่แจ่ม มทร.ล้านนาร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ข่วงวัฒนผญา ล้านนาสร้างสรรค์” เรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอดงานวิจัยด้านด้านศิลปและวัฒนธรรม
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         โครงการวิจัย“แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” ในพื้นที่ โซน 6  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2023  โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับสมัครการแข่งขันทั้ง 9 รายการแล้ว ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมบูทนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ ภายในงานได้ พบกัน >> วันพฤหัสบดีที่ 31สิงหาคม 2566... >> อ่านต่อ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาท วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามบินน่านนคร - พระธรรมนัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานภาพวาด และคลิปวีดีโอ ภายใต้โครงการพลังแห่งความรัก
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวบริการ

          คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ "พลังแห่งความรัก" โดยขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานศิลปะภาพวาด (แนวตั้งหรือแนวนอนขนาด A3) หรือคลิปวิดีโอสั้น (แนวตั้ง) หัวข้อ "รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" โดยมีรายละเอียดการจัดส่งแนบมานี้ https://drive.google.com/file/d/1H0nHEV1jXY0LWzTUA6FuxIcGfJtFXSA1... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมวิเคราะห์โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ และยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพนยากรน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน - โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8