โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-08-10

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ คำสั่ง การดำเนินการรับสมัคร และเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ    >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566 วันที่ 10 ส.ค. 66
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566 เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน      ซึ่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 1... >> อ่านต่อ


ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 5-6 ส.ค. 66
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท 55 ฝีพาย ในนามเรือพิจิตรนาวาล้านนาน่าน ภาพ : >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ TM รอบ 12 เดือน โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 "โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด " นำโดย... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโมดูลบริการวิชาการ ค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโมดูลบริการวิชาการ ค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน โดยทีมวิทยากรสาขาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน ประกอบด้วย ฐานสร้างความรู้ - ฐาน STEM 1 อุโมงค์ลม - ฐาน STEM 2 กลไกระบบประสาทมือ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อโรงเรียน/ทีม ที่สมัครเข้าแข่งขัน E-Sport (ROV) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ทางผู้จัดการแข่งขันจะโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 16 ทีม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรณีทีมไหนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าวได้จะให้สิทธิทีมสำรองเข้าแข่งขันแทนต่อไป ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8