โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-08-21

นักวิจัย มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่นและกรรมวิธี” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2566
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

     > มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุษบา มะโนแสน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทีมนักวิจัย อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว , อาจารย์จิรรัชต์ กันทะขู้ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์      > ในโอกาสได้รับมอบอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ "ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่นและกร... >> อ่านต่อ


การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2