โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-10-19

มทร.ล้านนา จับมือ 11 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ “U DEAL WE DO” สานต่อแนวคิดนักศึกษาป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายชินวัตร เรียนคำนายกสโมสรนักศึกษาและนายธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษา  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) โครงการมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ (University Deal for Health Promotion Network of Chiang Mai) “U DEAL WE DO... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Chiang Mai Festival City 2024 กับภาคีเครือข่าย ในที่ประชุม CEO ประจำเดือนตุลาคม 2566
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ประจำเดือนตุลาคม 2566  ผ่านระบบประชุมทางไกลแบบออนไลน์มายังห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Chiang Mai Festival City 2024 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในจังห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2