โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-27 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-10-27

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน สังกัด มทร.ล้านนา ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อเข้าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็น เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคม และวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  รวมไปถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และความมั่นคงของระบบประกันสังคมไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ... >> อ่านต่อ


สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยมมีดังนี้ 1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree , http://scholar.ocsc.go.th ดังนี้ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 44  ทุน(ทุนบุคค... >> อ่านต่อ


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในงานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา งานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึงจัดระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยภาคการเสวนาวิชาการในวันที่สามของการจัดงาน ในประเด็น “AI ปัญญ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3