โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-06 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-11-06

มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน การเข้าสู่การจัดอันดับ THE: World University Ranking ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้ “โครงการยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 66
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวบริการ

     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://cmubookfair.lib.cmu.ac.th/ หรือเพจ Facebook CMUBookFair >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3