โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-11-23

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี ศ.เกียรติ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญน้อง ๆนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบป้าย แสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ราชมงคลล้านนา ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญน้อง ๆนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบป้าย "แสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ราชมงคลล้านนา"   ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รางวัลการประกวด >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๕          โดยมีรายละเอียดความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๑๖,๙๕๒ ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพร... >> อ่านต่อ


การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง (Women Thailand Cyber Top Talent 2023) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 333,000 บาท
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวบริการ

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ ผู้หญิงจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไปและส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็ม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2567
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 1/2567  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา        ใน... >> อ่านต่อ


แนะนำวิดีทัศน์ : รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นอย่างสูง ที่ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกันในการทำงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6