โลโก้เว็บไซต์ 2023-12-12 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-12-12

สวพ.มทร.ล้านนา นำเครือข่าย 9 ราชมงคล เยี่ยมชมศูนย์ COE ที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)
อังคาร 12 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านงานวิจัย และรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและมอบตะกร้ามงคล ให้แก่ผู้อำนวยการเ... >> อ่านต่องาน 70 ปี คืนสู่เหย้า ราชมงคลบ้านกร่าง
อังคาร 12 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

งาน 70 ปี คืนสู่เหย้า ราชมงคลบ้านกร่าง วันที่  10 ธันวาคม 2566   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “70  ปี คืนสู่เหย้า ราชมงคลบ้านกร่าง” เพื่อสานความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจา... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการจิบกาแฟ แลดอย ผ่อกอยม้ง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บ้านขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอำพร กันทา หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีวัฒนธรรมบ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อังคาร 12 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีวัฒนธรรมบ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการจิบกาแฟ แลดอย ผ่อกอยม้ง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บ้านขุ... >> อ่านต่อ


รองวิจัยฯ และ ผอ.สวพ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ รมว.กระทรวง อว. ที่อุทยานวิทย์ฯ มช.
อังคาร 12 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ พร้อม น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึ... >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ
อังคาร 12 ธันวาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอื่น ๆ ) ตอบแบบสอบถามเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ  แบบที่ 1 QR code แบบสอบถามสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6