โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-01-21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก จัดงานทำบุญประจำปี 2567
อาทิตย์ 21 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "งานทำบุญและกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเริ่มต้นปี 2567 " เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนหล่อหลอมความสามัคคี ปลูกฝัง ส่งเสริมสร้างความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ประเพณี ความส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1