โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-16 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-03-16

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566
เสาร์ 16 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ทั้ง 3 หลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จำนวน 231 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือร่วม สพม.ลำปาง ลำพูน หน่วยงานและองค์กร ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสาร์ 16 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 15 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน “เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2