โลโก้เว็บไซต์ 2024-04-05 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-04-05

การมอบเงินรางวัลแข่งขันกีฬาและทักษะ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 5 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาและทักษะ ให้แก่ผู้ฝึกสอน ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและทักษะจนได้รับรางวัลต่างๆ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา มหาวิยาลัยจึงได้มอบเงินรางวัลให้กันตัวแทนที่เป็นผู้ฝึกสอนนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุ... >> อ่านต่อ


Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024
ศุกร์ 5 เมษายน 2567 / ข่าวบริการ

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2