โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-19

อธิการบดีมทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาระบบการสื่อสาร หารือสถาบันในประเทศจีน หวังสร้างวิศวกรรมเทคโนโลยี 5G
อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำคณะผู้บริหารอันประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยัง Nanjing Vocational College of Information Technology (NJCIT)  เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธาณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสองสถาบันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับจาก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY 2024
อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน โซนภาคเหนือ ภายใต้แผน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPIATE TECHNOLOGY)  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 สำหรับวิสาหกิจชุมชน นวัตกร ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2