โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-22

คณะวิทย์ฯเกษตร มทร.ล้านนา จับมือวิทยาลัยในจีน ผุดหลักสูตร Wellness and healthcare
พุธ 22 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังวิทยาลัยการอาหารและเภสัชศาสตร์ เจียงซู (Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College, JSFPC)  เมืองหวยอัน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Chinese Medicine Master Workshop establishment ceremonyและตรวจเยี่ยม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1