โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-24 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-24

กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน  และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1