โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-03 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-06-03

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2567 เวลา 17.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวน่าน ร่วมพิธีถวายพ... >> อ่านต่อ


ประกาศ
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวกิจกรรม

  ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ CRCI 2024" ตั้งแต่ วันที่ 1-16 มิถุนายน 2567 ** ผ่านระบบ Online Submission สามารถกด ส่งบทความ ได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา  University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม ณ ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป โครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย U... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2567 เวลา 07.00 น. บุคลากรกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4