โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยภายใต้แผน RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยภายใต้แผน RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล: เกษตรกรรมไทยเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการและสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565 

          โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาแนวทาง ขอบเขต และเงื่อนไขการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอทุนได้ที่ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/3649/  พร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มาที่อีเมล์ wongduan.jan@mahidol.ac.th และทางไปรษณีย์ที่หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

ผู้ประสานงาน นางสาววงเดือน จันทร์พงษ์
นักวิชาการศึกษา หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 02 800 2380 ต่อ 148 หรือ 08 2212 2412

 

ข้อมูลจาก หน่วยบริหารการวิจัย สถาบันโภชนาการ