โลโก้เว็บไซต์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน มอบของที่ระลึกเแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน มอบของที่ระลึกเแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ ให้การต้อนรับ นายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีน่านและร่วมปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง