โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-03 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-11-03

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน มอบของที่ระลึกเแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน
พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ ให้การต้อนรับ นายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีน่านและร่วมปรึกษาหารือข้อราชการท... >> อ่านต่อ


ตอน เอเปคน่ารู้
พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 / RMUTL ช่อง@Youtube

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2564 โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยร่วมดำเนินการหาคำตอบ...เอเปคคืออะไร? เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร? ได้จากวิดีทัศน์ “เอเปคน่ารู้” #APEC2022THAILAND   >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พื้นที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams
พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พื้นที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการจากตัวแทนแต่ละคณะฯได้แก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3