โลโก้เว็บไซต์ สารอวยพร  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช ๒๕๖๕ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สารอวยพร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้