โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน นำคณะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ประจำจังหวัดน่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน โครงการ U2T ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย และตำบลและ อ.ทุ่งช้าง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยังได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ต่อศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในงานเสวนา “ภูมิผญ๋าภูษาน่าน สืบสานอย่างใดหื้อยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ  จังหวัดน่าน