โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน นำคณะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ประจำจังหวัดน่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน โครงการ U2T ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย และตำบลและ อ.ทุ่งช้าง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยังได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ต่อศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในงานเสวนา “ภูมิผญ๋าภูษาน่าน สืบสานอย่างใดหื้อยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ  จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา