โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 “กตัญญูคลับน่าน” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 “กตัญญูคลับน่าน” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 "กตัญญูคลับน่าน" ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฏาคม 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ และ พันเอกทศพล ผ่องศรีสุข เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกิจกรรม ณ แปลงทุ่งหญ้าอ่างน้ำฟ้า มทร.ล้านนา น่าน