โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-27 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-07-27

มทร.ล้านนา จัดแสดงผลการดำเนินโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม C3-206 อาคาร C3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กล่าวต้อนรับและรายงานผลภาพรวมการดำเนิน “โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน&rdquo... >> อ่านต่อ


ประกาศ นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566  โดยจะรับมอบทุนการศึกษา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ห้องพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 “กตัญญูคลับน่าน” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 "กตัญญูคลับน่าน" ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฏาคม 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ และ พันเอกทศพล ผ่องศรีสุข เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกิจกรรม ณ แปลงทุ่งหญ้าอ่างน้ำฟ้า มทร.ล้านนา น่าน ... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน  การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานดังนั้น  โครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดให้... >> อ่านต่อคณะวิทย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University ปีงบประมาณ 2565
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุม อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจา... >> อ่านต่อ


แสดงความยินดีบุคคลากรในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ นักสัตว์บาลดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ นักสัตว์บาลดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 >> อ่านต่อ


สองนักวิจัย มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล The Best ผลงานนวัตกรรม จากเวที The 2nd RMUT-TRM Day
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร เข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2” (The 2nd RMUT-TRM Day) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และปี 2564
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และปี 2564 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เป็นประธานในพิธี นางนราพร จันพิบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9