โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการประกวด-แข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สรุปผลการประกวด-แข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สรุปผลการประกวด-แข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน จากกิจกรรมประกวด-แข่งขันทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 19 รายการ ผลการแข่งขันได้แก่...