โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-05 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-09-05

ชมรมเรือพายนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ชมรมเรือพายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2(ก2) ประเภทเรือยาวเรือ 30 ฝีพาย ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา ภาพ : >> อ่านต่อ


สรุปผลการประกวด-แข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สรุปผลการประกวด-แข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน จากกิจกรรมประกวด-แข่งขันทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 19 รายการ ผลการแข่งขันได้แก่... >> อ่านต่อ


งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวบริการ

          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3