โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการลงทะเบียนเรียนปกติ - เปลี่ยนแปลงรายวิชา - ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

แจ้งการลงทะเบียนเรียนปกติ - เปลี่ยนแปลงรายวิชา - ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

--------------------------------------------------------------
enlightened การลงทะเบียนล่วงหน้า enlightened
นักศึกษาทุกรหัส สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า
ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
--------------------------------------------------------------
enlightened การลงทะเบียนเรียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา enlightened
นักศึกษาทุกรหัส สามารถลงทะเบียนเรียนปกติ และ เปลี่ยนแปลงรายวิชา
ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

--------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 << Click