โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 66 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 66

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
https://cmubookfair.lib.cmu.ac.th/ หรือเพจ Facebook CMUBookFair