โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการต่างๆ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน