โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมงาน ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญร่วมงาน ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

     - ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) ได้จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" (His Majesty Song)

     - รับฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ และ จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

     - วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หน้าค่ายสุริยพงษ์ (งานถนนคนเดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ...

     ** การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงาน ชุดสุภาพสีเหลือง