โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-28 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-11-28

เชิญรับฟังแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวบริการ

      ในโอกาสวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ภายใต้กิจกรรม JAPAN- ASEAN BRIDGES Event Series กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี Professor Roger D. Komberg จาก School of Medicine, Stanford University, United States ในหัวข้อ "The end of disease? - The extraordinary developments in biomedicine and the ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงาน ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...      - ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) ได้จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" (His Majesty Song) >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทาง ดังนี้      - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3