โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุนวิจัย: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ข่าวทุนวิจัย: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567

ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท / เอก 

  • ระดับปริญญาโท โครงการละ 108,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก โครงการละ 162,000 - 270,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ.2567.docx
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ.2567.pdf
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.docx
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.pdf
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ พวอ.2567.docx
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ พวอ.2567.pdf
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2567.docx
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2567.pdf
5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ พวอ.2567.docx
5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ พวอ.2567.pdf
ประกาศฯเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ พวอ. ป.โท ป.เอก ปี 2567.pdf

 

สอบถามเพ่ิมเติม โทร 02-579-1370-9 ต่อ 456/405

ข้อมูลรายละเอียด ที่เว็บไซต์ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ