โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุมกองบริหารทรัพยากรน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุมกองบริหารทรัพยากรน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดประชุมกองบริหารทรัพยากรน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรน่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน