โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-01-22

กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุมกองบริหารทรัพยากรน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
จันทร์ 22 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กองบริหารทรัพยากรน่าน โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้จัดประชุมกองบริหารทรัพยากรน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของกองบริหารทรัพยากรน่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 8 “JSAT Journal Vol.4 No.2 July – December 2023
จันทร์ 22 มกราคม 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) “JSAT Journal No.2 July – December 2023"  โดยมีจำนวน 7 เรื่องได้แก่ 1. Trichoderma: Biology, ecology and Trichoderma-plant and Trichoderma-pathogen i... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions)
จันทร์ 22 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิทยากรบรรยาย พันตำรวจเอกณัทกฤ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3