โลโก้เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน เป็นตัวแทน มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา น่าน