โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-02-23

มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน เป็นตัวแทน มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


วารสารราชมงคลล้านนา ในโอกาส งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารราชมงคลล้านนา ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ประจำปีการศึกษา 2565 >> อ่านต่อ


สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 >> อ่านต่อ


5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดน่าน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วิทยาลัยชุมชนน่าน , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยตัวแทนทั้ง 5 สถาบัน ได้ประชุมหารือ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้... >> อ่านต่อ


คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ และ อาจารย์ณัฐพล วิชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน  ในโอกาสผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานสู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสามารถนำผลงานไปประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในอนาคต ภายใต้งานวิจัย...      1. ผลของการเติมถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดินสำหรับปลูกฟ้าทะลายโจร      2. การศึกษาและ... >> อ่านต่อ


วารสารรายงาน ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารรายงานประจำปี พ.ศ.2567    คลิกอ่านต่อที่ https://pr.rmutl.ac.th/book/วารสารรายงานประจำปี2567 >> อ่านต่อ


เชิญชวน นศ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567) ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดีน้ำยั่งยืน" โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7