โลโก้เว็บไซต์ ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เพื่อขอสมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วุฒิ ม 3 ระดับ ปวช.ต่อเนื่องปวส. (ทุน 5 ปี) และทุนเรียน ปวส. สำหรับวุฒิ ม. 6 เรียนในสาขา

        1) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช. มทร.ล้านนาตาก

        2) ยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. มทร.ล้านนาเชียงใหม่

        3) อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. มทร.ล้านนาตาก

 

       นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจะได้ได้รับสนับสนุนค่าเทอมตลอดหลักสูตร และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนสนับสนุนให้

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่

     อ.เมธัส โทรศัพท์  085-221-4676

     อ.เรวัฒ  โทรศัพท์ 082-037-0629

     ผศ.ดร.ฐิติพร โทรศัพท์ 081-949-3822