โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณี กิจกรรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณี กิจกรรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล พระพิรุณทรงนาค เจ้าพ่อพุทธรักษา และสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส สืบสานประเพณี กิจกรรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นศิริมงคลแด่คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ทุกท่าน.....