โลโก้เว็บไซต์ 2024-04-10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-04-10

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim) ณ บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim)  --------------------------------------------------------------------------------------- เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โปรแกรม ITAP) และงานโครงกา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล Agri Plus Award 2024
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวบริการ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท มิวท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2024)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณี กิจกรรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล พระพิรุณทรงนาค เจ้าพ่อพุทธรักษา และสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส สืบสานประเพณี กิจกรรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นศิริมงคลแด่คณาจารย์ บุคลากร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการมีมาตรฐานทางจริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00 -12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการมีมาตรฐานทางจริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting พร้อมกับ 5 พื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก และ ตาก      โดยได้รับเกียรติวิทยากร... >> อ่านต่อ


กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศกาลสงกรานต์) “โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง (โรงเรียนผู้สูงอายุ)” ประจำปีงบประมาณ 2567
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วม กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศกาลสงกรานต์) “โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง (โรงเรียนผู้สูงอายุ)” ประจำปีงบประมาณ 2567           โดยมีร้อยตำรวจเอกเอกธนัช เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศกาลสงกรานต์) โรงเรียนผู้สูงอายุ ... >> อ่านต่ออธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 9 เมษายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7