โลโก้เว็บไซต์ “NBT Pitching Day” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

“NBT Pitching Day”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “NBT Pitching Day”

ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรม Clinic Proposal

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedmail

ผู้ที่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ผ่านลิงค์ https://shorturl.at/kaQ2d หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วม

  • เข้าร่วมนำเสนอตามวันเวลาที่กำหนด
  • การนำเสนอ โครงการละ 10 นาที 
  • ใช้เทมเพลทนำเสนอ ตามที่กำหนด  เทมเพลทนำเสนอผลงาน 


 ที่มา : “NBT Pitching Day”