โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-27 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-27

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร และหัวข้ออาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมรับโล่หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งนประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร" และหัวข้อ"อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล" ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท รายละเอียดการสมัครทาง https://drive.google.com/file/d... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


“NBT Pitching Day”
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “NBT Pitching Day” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรม Clinic Proposal >> อ่านต่อ


ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2567
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

           วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าวอีกทั้งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4