โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 จ.เชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ โฮเทล เชียงใหม่ ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตัวแทนมหาวิทยาลัยขึ้นรับโล่ห์ขอบคุณหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 9 "ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมสู่ความยั่งยืน" ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "University Engagement & Sustainable Development" จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ สเถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 

กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน 2567

  • กล่าวรายงานการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
  • กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กล่าวเปิดการประชุา โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand)
  • ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) เรื่อง University Engagement & Sustainable Development โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Carnegie Classification for Community Engagement” โดย Ms.Mitra Gusheh Executive Manager, Community Engagement and Impact, Centre for Social Justice and Inclusion, University of Technology Sydney, Australia
  • มหาวิทยำลัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  • เวทีเสวนา หัวข้อ Climate Crisis and University Engagement: Case Study on PM2.5 โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
  • นวัตกรรมเพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม “ถอดประสบการณ์การทำงานจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดย มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเครือข่าย

ลิงค์การประชุม https://ent2024.cmu.ac.th/